POLKAS

Author

POLKAS

placeholder

Jak w programie Comarch ERP Optima wygenerować plik JPK_VAT

Przed przystąpieniem do generowania plików JPK_VAT w programie Comarch ERP Optima należy określić, którzy operatorzy będą mieli taką możliwość poprzez zaznaczenie parametru Prawo eksportu plików JPK na karcie operatora w konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy. Należy również ustalić folder, w którym …
Zobacz więcej

placeholder

Pomoc w instalacji stacji roboczej Symfonia.

Stacją roboczą w Symfonii nazywamy pojedynczy komputer w instalacji wielostanowiskowej. Do instalacji stacji roboczej oprogramowania Symfonia niezbędne jest przeprowadzenie instalacji na serwerze, który będzie udostępniał dane w grupie roboczej. Po zakończeniu instalacji serwera należy udostępnić w sieci lokalnej grupy roboczej …
Zobacz więcej