POLKAS

Author

POLKAS

placeholder

Przesunięcia magazynowe

  Po zalogowaniu do programu przechodzimy do Handel > Magazyn > Dokumenty razem. Z górnej belki wybieramy dokument MM – Przesunięcie międzymagazynowe.2. W sekcji ogólne wybieramy Magazyn źródłowy oraz Magazyn docelowy. Kolejno wskazujemy produkty, które będziemy przesuwać do magazyny docelowego. Po wprowadzeniu …
Zobacz więcej

placeholder

Jak zdefiniować nowy magazyn w enova365?

(funkcjonalność dostępna od wersji złotej) Po zalogowaniu do programu otwieramy Narzędzia > Opcje [Ctrl + F9] Kolejno z drzewka wybieramy Handel > Magazyny. Chcąc dodać nowy magazyn klikamy Nowy (Magazyn). W zakładce Ogólne uzupełniamy dane: Symbol magazynu, Nazwa oraz Algorytm obrotów. W kolejnej zakładce …
Zobacz więcej