POLKAS

Author

POLKAS

placeholder

Jak w programie Comarch ERP Optima wygenerować plik JPK_VAT

Przed przystąpieniem do generowania plików JPK_VAT w programie Comarch ERP Optima należy określić, którzy operatorzy będą mieli taką możliwość poprzez zaznaczenie parametru Prawo eksportu plików JPK na karcie operatora w konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy. Należy również ustalić folder, w którym …
Zobacz więcej

placeholder

Pomoc w instalacji stacji roboczej Symfonia.

Stacją roboczą w Symfonii nazywamy pojedynczy komputer w instalacji wielostanowiskowej. Do instalacji stacji roboczej oprogramowania Symfonia niezbędne jest przeprowadzenie instalacji na serwerze, który będzie udostępniał dane w grupie roboczej. Po zakończeniu instalacji serwera należy udostępnić w sieci lokalnej grupy roboczej …
Zobacz więcej

placeholder

Co to jest SAP ?

Pytanie wydaje się być proste, odpowiedź będzie niestety różna w zależności od intencji i ogólnej wiedzy pytającego. Często bowiem korzystając ze skrótu myślowego zastępujemy faktyczną nazwę oprogramowania marką producenta. Podobnie zdarza się niektórym osobom mówić: „korzystamy w firmie z Comarchu”, …
Zobacz więcej

placeholder

Jakie są etapy wdrożenia systemu ERP?

Wybór optymalnego systemu klasy ERP to tylko część sukcesu. Potem jeszcze trzeba go dobrze wdrożyć. Harmonogram wdrożenia systemu informatycznego objąć musi kilka istotnych etapów, wśród których wymienić z całą pewnością należy: analizę przedwdrożeniową – można zaryzykować stwierdzenie, że jest to …
Zobacz więcej

placeholder

Jak w pełni przygotować firmę na wprowadzenie RODO?

RODO, czyli Generalne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jest wciąż gorącym tematem. Budzi wiele obaw, pytań, wątpliwości w różnych aspektach: prawnych, merytorycznych i technicznych. Posiadanie systemu ERP takiego jak Comarch ERP Optima gwarantuje zgodność jego mechanizmów z przepisami prawa – …
Zobacz więcej

placeholder

Podpis kwalifikowany, a ERP Optima

Pytanie od klienta: „W związku z tym, ze od początku 2018 roku obowiązuje mnie obowiązek przekazania Jednolitego Pliku Kontrolnego chciałbym zapytać, czy oprogramowanie Optima zezwala na poświadczenie JPK za pomocą Profilu Zaufanego? Moja księgowa mówiła, że to możliwe tylko za …
Zobacz więcej