POLKAS

Author

POLKAS

placeholder

RODO Start!

Przypominamy, że dzień 25 maja to data wejścia w życie przepisów o RODO. RODO to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które systematyzuje ochronę danych osobowych i reguluje możliwości i sposób ich przetwarzania na terenie Unii Europejskiej. Przepis ten dotyka …
Zobacz więcej

placeholder

Jak w programie Comarch ERP Optima wskazać osoby odpowiedziane za prowadzenie rejestrów danych osobowych?

Z głównego menu programu na zakładce Ogólne należy wybrać w części Dane osobowe ikonkę Rejestry a następnie z rozwiniętej listy Administrator danych osobowych. Zostanie wyświetlony formularz, na którym można wskazać administratora, współadministratora, przedstawiciela oraz inspektora danych osobowych. Domyślnie podpowiada się …
Zobacz więcej

placeholder

Jak w programie Comarch ERP Optima dokonać anonimizacji danych osobowych przedstawiciela?

Przy anonimizacji danych osobowych przedstawiciela kontrahenta obwiązują analogiczne zasady jak przy anonimizacji kontrahenta. Operator, który może dokonać anonimizacji powinien z Menu/Ogólne wybrać Anonimizację danych osobowych/Anonimizacja przedstawiciela. W tym momencie następuje wyświetlenie formularza, na którym wybieramy kontrahenta oraz jego przedstawiciela. Program …
Zobacz więcej

placeholder

Jak w Comarch ERP XL zdefiniować technologie produktu, aby w przypadku braku danego półproduktu na magazynie automatycznie zaplanował jego produkcje?

Na technologii półproduktu PP1 który jest niezbędny do wykonania produktu P1 musimy na produkcie wychodzącym ustawić parametr Dalsze wykorzystanie na któryś poza „ten sam proces”. Dla przykładu wybierzemy „dowolne” ( czyli bez ograniczeń dot. zlecenia lub oddziału) Następnie na technologii …
Zobacz więcej

placeholder

POLKAS integruje ERP z e-commerce!

POLKAS zawsze stawia na nowoczesne rozwiązania. Dlatego w naszych szeregach programiści ciężko pracują, by stworzyć narzędzia usprawniające pracę przedsiębiorców, uwzględniające aktualne ich potrzeby. Coraz więcej zapytań dotyczących rozwiązań e-commerce stało się dla nas priorytetem – i oto efekty! Wdrażamy nie …
Zobacz więcej

placeholder

Jak wygląda proces wdrożenia oprogramowania ERP?

Żeby właściwie przedstawić perspektywę poprawnego, cofam, dobrego wdrożenia oprogramowania należałoby w pierwszej kolejności opisać sytuację zgoła odwrotną – pracę wykonaną niedbale, bez zachowania choćby podstawowych zasad dobrej współpracy. Opiszmy skrajny przykład: Firma XYZ zobowiązała się wdrożyć system ERP, w czasie …
Zobacz więcej

placeholder

Nieograniczone możliwości sprzedaży? Sięgnij po e-commerce!

Sprzedaż w sklepie internetowym nie jest nowym rozwiązaniem. Ostatnio jednak zauważamy wzrost zainteresowania rozwiązaniami e-commerce w małych i średnich firmach. Przedsiębiorcy coraz częściej pytają nas o możliwości stworzenia e-sklepu czy zintegrowania go z systemem handlowo-magazynowym. Dlaczego? Sprzedaż przez Internet jest …
Zobacz więcej