Baza wiedzy

Zarządzanie wskaźnikami lub raportami Business Intelligence (BI)

W programie enova365 producent dostarcza kilkadziesiąt predefiniowanych wskaźników i raportów. W celu wyciągnięcia wskaźnika lub raportu na listę lub formularz należy z menu Czynności wybrać opcję Zarządzaj panelem BI. Otwiera się formularz gdzie za pomocą przycisku Dodaj wybieramy który wskaźnik lub raport ma pojawić się na liście lub formularzu.

wiecej

Jak w programie enova365 wystawić notę korygującą?

W zakładce Ewidencja dokumentów/Noty korygujące należy wybrać „Nowy (Nota korygująca)”. W nowo-otwartym oknie należy wybrać kontrahenta, a następnie dokument, do którego chcemy wygenerować notę. Ostatnim krokiem jest wprowadzenie treści korygowanej i prawidłowej, oraz zatwierdzenie i wydrukowanie dokumentu.  

wiecej

W jaki sposób cofnąć do bufora dokument, który w ewidencji dokumentów ma status wprowadzony lub predekretowany?

Po zaznaczeniu na liście danego dokumentu z menu czynności należy wybrać „Dokument ewidencji” Otworzy się dokument w ewidencji dokumentów. Jeżeli ma stan „Predekretowany” na zakładce „Opis analityczny i dekrety” należy usunąć dekrety, a następnie na zakładce ogólne zmienić jego stan na „bufor”. A następnie zapisać zmiany. Po powrocie na listę...

wiecej

Jak w Comarch ERP XL wyeksportować listę towarów ze stanami magazynowymi do arkusza kalkulacyjnego MS Excel (lub Open Office)?

W systemie Comarch ERP XL na dowolnej liście, także takiej korzystającej z indywidualnych pól/kolumn istnieje możliwość uruchomienia eksportu do MS Excel. Aby uzyskać eksport listy towarów ze stanami wystarczy wybrać listę towarów i ustawić właściwe filtry (np. nie pokazywać towarów ze stanami zerowymi). Następnie wybieramy czy lista ma się pokazać...

wiecej

Jak w module Produkcja w Comarch ERP XL uzyskać zbilansowane potrzeby surowcowe dla zaplanowanych zleceń produkcyjnych?

W pracy każdej firmy produkcyjnej jednym z podstawowych zagadnień jest skuteczne określanie zapotrzebowania produkcyjnego. W systemie Comarch ERP XL najlepiej do tego celu wykorzystywać funkcjonalność Bilansu stanu towarów. Bilans taki jest obiektem systemu zbierającym informacje dot. ilości wyznaczonych wg przypisanych do danego Bilansu Składników. Aby zbilansować potrzeby produkcyjne musimy dobrać...

wiecej