Baza wiedzy

placeholder

Przesunięcia magazynowe

  Po zalogowaniu do programu przechodzimy do Handel > Magazyn > Dokumenty razem. Z górnej belki wybieramy dokument MM – Przesunięcie międzymagazynowe.2. W sekcji ogólne wybieramy Magazyn źródłowy oraz Magazyn docelowy. Kolejno wskazujemy produkty, które będziemy przesuwać do magazyny docelowego. Po wprowadzeniu …
Zobacz więcej