enova365 Członkowie

Moduł służący rejestracji i ewidencji członków oraz naliczaniu i kontroli składek.


Posiadane funkcjonalności:

  • Rejestracja i ewidencja członków.
    Rejestracja członków zwyczajnych, wspierających, kandydatów na członków, nadawanie im statusów, przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
  • Ewidencja składek.
    Naliczanie składek, rejestracja i kontrola wpłat, indywidualne ustalenia z wybranymi członkami, ustalanie sald, umarzanie składek.

Korzyści:

  • rejestr członków
  • ewidencja opłat członkowskich i składek
  • zarządzanie należnościami z tytułu składek członkowskich

Rekomendowany dla:

Firm, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, spółdzielni, bądź innych podmiotów, które ewidencjonują przynależność członków do swoich struktur.


Szczególnie polecany dla branż:

  • Organizacje pożytku publicznego
  • Sztuka, rozrywka i media

Stanowiska:

  • Księgowy
  • Pracownik działu HR

Biznes:

  • Ewidencja członków
  • Zarządzanie personelem
  • Finanse i księgowość