enova365 Praca na Wielu Bazach

Moduł służy do obsługi wielu baz danych i zarządzania nimi w systemie enova365 w ramach jednej licencji, z poziomu „bazy głównej (master)”.


Posiadane funkcjonalności:

  • Działania konfiguracyjne – np. archiwizacja wielu baz danych, konwersja wielu baz danych zarządzanie uprawnieniami w ramach posiadanych baz danych, aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie.
  • Działania operacyjne – np. analizy baz danych, raporty zestawiające dane z różnych baz danych.
  • Podpisywanie i wysyłanie e-Deklaracji.
  • Bazy danych – dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych.
  • Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy.

Korzyści:

  • szybsze i prostsze operacje na wielu bazach danych
  • usprawnienie działań konfiguracyjnych i serwisowych
  • możliwość dodatkowej kontroli operatorów w systemie

Rekomendowany dla:

  • Biur rachunkowych
  • Grup kapitałowych
  • Firm outsourcingowych
  • Przedsiębiorców, którzy są właścicielami kilku firm
  • Menedżerów
  • Osób zarządzających działaniem systemu – informatycy, administratorzy

Szczególnie polecany dla branż:

  • Finanse / HR
  • Outsourcing pracowników
  • Biura rachunkowe

Stanowiska:

  • Księgowy
  • Pracownik działu HR
  • Dyrektor finansowy
  • Dyrektor personalny

Biznes:

  • Zarządzanie personelem
  • Finanse i księgowość
  • Analizy i raportowanie