enova365 Pulpit Kontrahenta

Moduł skierowany do kontrahentów użytkownika systemu enova365 – zarówno odbiorców, jak i dostawców. To rozwiązanie B2B w postaci platformy internetowej.

Posiadane funkcjonalności:

  • Wystawianie zapytań ofertowych, zamówień i ofert przez kontrahenta.
  • Dostęp kontrahenta do informacji o jego należnościach i zobowiązaniach.
  • Dostęp kontrahenta do listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe.
  • Oglądanie zdjęć towarów.
  • Przeglądanie i pobieranie faktur sprzedaży.
  • Dostęp do indywidualnych ustaleń handlowych przysługujących kontrahentowi.
  • Informacja o zadaniach CRM kontrahenta.
  • Możliwość połączenia z modułem Workflow.

Korzyści:

  • Możliwość samodzielnego wystawiania dokumentów przez kontrahenta.
  • Automatyzacja obiegu dokumentów w ramach jednej bazy danych.
  • Dodatkowy kanał komunikacji z kontrahentem.
  • Lepsza jakości współpracy z kontrahentem.

Rekomendowany dla:

  • Kontrahentów będących odbiorcami
  • Kontrahentów będących dostawcami

Szczególnie polecany dla branż:

  • Usługi i B2B

Stanowiska:

  • Pracownik sprzedaży

Biznes:

  • Sprzedaż i zaopatrzenie