Jak w programie enova365 wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

Tworzymy nowy towar, np. złom, stawki vat pozostawiamy 23%, wpisujemy podstawę zastosowania odwrotnego obciążenia:

Jak w programie enova365 wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem1

Na kartotece towaru w zakładce dodatkowe musi być zaznaczony parametr „Nabywca podatnik”:

Jak w programie enova365 wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem2

Fakturę wystawiamy w normalny sposób na kontrahenta, który jest krajowym płatnikiem VAT o statusie podmiot gospodarczy:

Jak w programie enova365 wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem3

Jeżeli na fakturze mamy wyłącznie pozycje z odwrotnym obciążeniem, to na wydruku mamy informację w nagłówku oraz stawkę VAT „-„:

Jak w programie enova365 wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem4

Jeżeli będą towary mieszane, wówczas informacja o odwrotnym obciążeniu drukowana jest pod nazwą towaru:

Jak w programie enova365 wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem5