Gwarancja na enovę wygasła, a jej odnowienie jest drogie? Teraz to nie problem!

Stacjonarna wersja oprogramowania enova365 różni się przede wszystkim tym od chmury Azure, że polega na zakupie programu na własność. Samemu trzeba wówczas zadbać o ciągłość pracy serwera, o kopie bezpieczeństwa oraz o aktualizacje.

Do tych ostatnich ma się dostęp dzięki aktywnej gwarancji na program. Gwarancja daje też możliwość rozbudowy programu o nowe stanowiska i licencje, a także instalowania nowych funkcjonalności, jakie producent dodaje do programu w kolejnych jego wersjach.

Dla wielu użytkowników najważniejsze jest jednak dostosowywanie programu do zmian w przepisach prawnych, szczególnie jeżeli w systemie prowadzi się księgowość czy kadry i płace. Warto na to zwrócić uwagę teraz, kiedy szykowanych jest wiele zmian w przepisach, dotyczących między innymi Split Payment, ulgi i skali podatkowej, kosztów uzyskania przychodu czy zmianach we wzorach deklaracji ZUS i PIT. Dodatkowo od Nowego Roku w firmach od 50 pracowników zaczną przecież obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

W tym kontekście warta uwagi jest obowiązująca od 1 do 30 września bieżącego roku oferta specjalna Sonety, dotycząca możliwości zakupu tańszego upgradu otwartego programu enova. Standardowa cena wynosi bowiem 30% wartości całej instalacji (wszystkich posiadanych modułów), natomiast do końca września można sobie wznowić gwarancję na enovę jedynie za równowartość 20% wartości instalacji. Co warte podkreślenia, nowa gwarancja obowiązywać będzie przez kolejnych 12 miesięcy, po czym można wykupić upgrade terminowy za równowartość tylko 15% instalacji.

Jeżeli gwarancja na enovę zdążyła Państwu wygasnąć, zachęcamy do skorzystania z promocji, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym pod adresem erp@polkas.pl lub numerem telefonu 012 634 05 44.