Aby móc podejmować decyzje w sposób relewantny i maksymalnie antycypować ryzyko, kadra zarządzająca musi posiadać dostęp do danych, które odzwierciedlają realia biznesowe. Moduły składające się na Business Intelligence, dostarczają wszelkich informacji wypływających z danych sprzedażowych, które są miernikiem wydajności oraz inspiracją do usprawniania procesów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Informacje te mogą zostać dodatkowo wzbogacone o dane związane z upodobaniami klientów, zbierane automatycznie na podstawie ich zachowań oraz wzbogacane przez feedback z działu sprzedaży.


Cele i korzyści

  • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu
  • łatwe przygotowywanie sprawozdań
  • szybkie księgowanie wystawionych dokumentów
  • intuicyjny w obsłudze
  • zgodny z wymogami prawa

Business Intelligence

Jak działamy

  • badanie potrzeb - audyt procesów księgowych w firmie
  • dobór oprogramowania
  • wdrożenie
  • szkolenie

Zbieranie danych bez możliwości przygotowywania właściwych raportów byłoby bezużyteczne, dlatego w najbardziej efektywnym modelu wdrożenia, takie raporty definiowane są indywidualnie, na podstawie wskazówek klienta. Dla firm, które rozpoczynają korzystanie z zalet takiego systemu, udostępniane są szablony raportów operujące na najbardziej przydatnych z punktu biznesowego rekordach, które następnie można modyfikować wg własnych potrzeb.

Dane o klientach, które zostaną zebrane przez mechanizm BI, mogą być wykorzystywane również przez działy marketingu w celu przygotowywania bardziej efektywnych kampanii reklamowych, lepiej dopasowanych do potrzeb klienta promocji oraz precyzyjniejszego kierowania przekazu. Dzięki temu klienci mają poczucie indywidualnego traktowania, co sprzyja z kolei zacieśnianiu relacji i podnosi lojalność wobec marki.