jednolity-plik-kontrolny_kto-kiedy_comarch-jpkJPK – dla kogo i od kiedy?

Od 1 lipca 2016 roku wszystkie firmy, które w świetle przepisów podatkowych zaliczane są do dużych podmiotów, zostały zobowiązane do wprowadzenia nowego sposobu przekazywania danych podatkowych w formie elektronicznej – tzw. jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Mali i średni przedsiębiorcy również muszą przygotować się na przekazywanie organom podatkowym danych rozrachunkowych w formie elektronicznej oraz umożliwić przeprowadzanie e-kontroli. Dla firm, które jeszcze nie mają wdrożonego systemu ERP, oznaczać to będzie konieczność wyboru oprogramowania właściwego dla ich działalności. W pierwszej kolejności warto zapoznać się z rozwiązaniami, jakie proponują liderzy rynku oprogramowania również dla MŚP, czyli Soneta z oprogramowaniem enova365, Comarch z systemami ERP: Optima, XL i Altum, oraz Sage z programem Symfonia.

Przygotowana przez firmę Comarch infografika (obok) przedstawia tzw. „mapę drogową” wdrażania jednolitego pliku kontrolnego dla poszczególnych wielkości firm. Jak widać, docelowo z obowiązek ten w ciągu najbliższych 2 lat obejmie praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, dlatego już teraz warto przygotować się na te zmiany i dowiedzieć się, jak przy tej okazji wyciągnąć korzyści również dla firmy.

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity plik kontrolny nie wnosi tak naprawdę niczego nowego w dane, które przekazywane są fiskusowi, natomiast określa sposób w jaki muszą one zostać przedstawione i przekazywane. Celem jest ułatwienie organom skarbowym analizowania danych przekazywanych za bieżące okresy rozliczeniowe oraz uproszczenie i skrócenie procedur doraźnych kontroli. Znowelizowana Ordynacja Podatkowa określa 7 struktur dla danych dokumentujących różne operacje:

  •  JPK - 7 struktur logicznychJPK_VAT (rejestry VAT) – Obejmuje wszystkie sprzedażowe dokumenty zawarte w deklaracji VAT-7 – m.in. faktury zakupu i sprzedaży VAT, czy też dokumenty wewnętrzne, raporty sprzedaży (RS, RSK), etc.
  • JPK_EWP (ewidencja przychodów) Struktura zawiera ewidencję ryczałtową za dany okres.
  • JPK_MAG (magazyny) – Zawiera informację o przesunięciach międzymagazynowych (MM), rozchodach wewnętrznych (RW) oraz przyjęciach i wydaniach zewnętrznych (PZ) i (WZ).
  • JPK_KR (księgi rachunkowe) – W tej strukturze znajduje się lista zapisów na kontach i w dziennikach, oraz zestawienie obrotów i sald za dany okres.
  • JPK_PKPIR (księga przychodów i rozchodów) – Zawiera wszystkie dane pobrane z księgi przychodów i rozchodów.
  • JPK_WB (wyciągi bankowe) – Znajdują się tu wszelkie informacje dotyczące bankowych wyciągów z rachunku w formacie IBAN.

JPK – jak wysłać i przy pomocy jakiego programu?

Sage Symfonia JPKZapewne jak to było w przypadku dokumentów dla ZUS, PFRON, GUS, czy też e-Deklaracji, wszystko wskazuje na to, że również i jednolity plik kontrolny będzie można wygenerować przy pomocy zewnętrznej aplikacji. Dla prowadzących księgowość w tradycyjny sposób oznaczać to będzie jednak konieczność wykonania dodatkowej pracy, polegającej na digitalizowaniu tych danych specjalnie na potrzeby urzędu, z której przedsiębiorstwo nie wyniesie de facto żadnej korzyści. Trzeba pamiętać, że danych do przekazania w ramach JPK do wprowadzania będzie znacznie więcej, co będzie wiązać się z dodatkowymi nakładami pracy i kosztów. Wprowadzanie ich do programu tylko w celu wysłania do urzędu skarbowego i nieskorzystanie z nich dla potrzeb firmy, pozostanie dla niej niewykorzystanym zasobem.

Dlatego też wprowadzenie JPK jest idealnym momentem dla firm, które jeszcze nie wprowadziły u siebie systemu ERP, aby zinformatyzować księgowość, handel oraz kadry i płace. Dzięki zintegrowaniu wszystkich tych obszarów w jednym systemie do zarządzania, można mieć pewność prawidłowego przeprowadzania rozliczeń – zarówno z urzędami, jak i kontrahentami oraz klientami. Prawidłowo dobrany i wdrożony system ERP pozwoli uzyskać o firmie znacznie bardziej kompletne informacje, a takze przeprowadzać analizy uwzględniające specyfikę sprzedaży.

Generowanie pliku JPK przy pomocy takiego oprogramowania może odbyć się za jednym kliknięciem myszy, podobnie zresztą jak elektronicznych sprawozdań dla ZUS, PFRON, GUS i pozostałych instytucji.

Należy pamiętać, że firmy z obszaru MŚP, będą musiały przygotować swoją księgowość na JPK do końca tego roku, dlatego, że zostaną objęte obowiązkiem takiego rozliczania już od początku 2017 r. O rok więcej mają czas, aby przygotować się na to mikroprzedsiębiorstwa, gdyż obowiązek jednolitego pliku kontrolnego obejmie je dopiero w 2018 roku.

Poniżej można zapoznać się z przewodnikami po tematyce jednolitego pliku kontrolnego, przygotowanymi przez firmę Soneta – producenta oprogramowania ERP marki enova365 oraz Comarch – który firmuje 3 modułowe platformy ERP: Optima, XL oraz Altum. Zapraszamy do lektury!

Poradnik JPK - jednolity plik kontrolny enovaPoradnik JPK comarch Optima, XL, Altum