Integracje i dodatki

Rozwiązania, które dla Ciebie stworzymy będą rozwijały się wraz z Twoją Firmą. Potrzeby, które się pojawią, będą dla nas inspiracją do tworzenia nowych funkcjonalności i dodatków. A co w sytuacji, jeśli Twoja firma posiada sprawdzone, działające narzędzia?

Co w momencie, gdy na drodze rozwoju Twojego biznesu stanie fuzja i konieczność zintegrowania dwóch różnych systemów? POLKAS na co dzień staje przed takimi wyzwaniami. Nie burzymy struktur, które dobrze działają – dołączamy je do naszych rozwiązań. Nasi eksperci tworzą autorskie oprogramowania, dzięki którym nie musisz rezygnować z własnych narzędzi. Stanowią one pomost, z użyciem którego szybko i sprawnie wymienisz dane, uzyskasz interesujący Cię raport lub przeprowadzisz analizę.

Przykład

Grupa kapitałowa „X” korzysta z oprogramowania enova365 multi. Do grupy dołącza nowa firma „Y” o profilu produkcyjnym, w której wcześniej wdrożono system Comarch ERP XL. Od momentu wdrożenia upłynęły już 3 lata, a system ten bardzo dobrze się przyjął i sprawdził w dotychczasowym zarządzaniu „Y”. Z kolei, enova365 multi jest oprogramowaniem, które scala na co dzień zarządzanie kilkoma firmami grupy „X”.

W tej sytuacji, Zarząd grupy kapitałowej postanowił zlecić firmie POLKAS analizę sytuacyjną, w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, mającego na celu lepszą konsolidację obu spółek. W efekcie tej analizy okazało się, że zamiana któregokolwiek z systemów na drugi byłaby zbyt dużym przedsięwzięciem, które pociągnęłoby za sobą niewspółmiernie duże koszty, ponieważ różnią się one od siebie.

W tej sytuacji zalecono skorzystanie z trzeciego rozwiązania, polegającego na zintegrowaniu obu systemów, w celu uniknięcia niepożądanych zmian organizacyjnych w obu strukturach. Do integracji obu systemów wykorzystano autorskie oprogramowanie firmy POLKAS, które posłużyło do symultanicznego przesyłania danych pomiędzy systemami. Ponieważ dotychczas firma „Y” była samodzielnie funkcjonującym organizmem, wdrożenie integracyjne zostało rozłożone na kilka etapów:

  • Etap 1 – zintegrowanie danych księgowych i kadrowych, w celu umożliwienia rozpoczęcia zarządzania finansami.
  • Etap 2 – zintegrowanie modułów handlowych i platformy B2B oraz rozszerzenie systemu analiz o nowe raporty dostosowane do specyfiki potrzeb klienta.

W wyniku przeprowadzenia integracji systemowej przez POLKAS, żadne z przedsiębiorstw nie musiało rezygnować z funkcjonalności dotychczasowego oprogramowania, a stworzenie pomiędzy nimi informatycznego pomostu umożliwiło na szybką i bezproblemową wymianę wszystkich danych potrzebnych do włączenia w struktury Grupy, natychmiastowego uzyskiwania automatycznych raportów i wyciągania danych do przeprowadzania dalszych analiz.