Co to jest system klasy ERP?

System klasy ERP (ang. enterprise resource planning) jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym, służącym do zarządzania przedsiębiorstwem. Często w odniesieniu do rozwiązań tego typu używane jest również określenie „system zintegrowany”, co odzwierciedla ogólne założenie jego działania. Informacje ze wszystkich działów w firmie gromadzone są w jednym miejscu, dzięki czemu np. dane wprowadzone w module handlowym widoczne są od razu w księgowości – nie ma potrzeby kilkukrotnego wprowadzania tych samych informacji.
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania klasy ERP mogą być wykorzystywane zarówno jako kompleksowe rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem, jak i wdrażane są często jako samodzielne programy na przykład do prowadzenia księgowości, kadr, sprzedaży czy zarządzania magazynem.
Powyższe informacje dają ogólną odpowiedź na pytanie „co to jest erp”?