Współczesny program kadrowo-płacowy to znacznie więcej niż rejestrowanie wypłat dla pracowników. Obsługa kadr w nowoczesnym systemie ERP powinna maksymalnie automatyzować rozliczenia takie jak pobór składek ubezpieczeniowo-zdrowotnych, premii, czy też dodatków do pensji z uwzględnieniem niuansów, takich jak nieobecności, delegacje, urlopy, ulgi, dofinansowania PFRON, itp.

Inną istotną kwestią jest gromadzenie w bezpieczny i zgodny z prawem sposób danych personalnych pracowników oraz ich rodzin, z których następnie można również korzystać w sposób gwarantujący zachowanie poufności danych.


Cele i korzyści:

  • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu
  • łatwe przygotowywanie sprawozdań
  • szybkie księgowanie wystawionych dokumentów
  • intuicyjny w obsłudze
  • zgodny z wymogami prawa

Jak działamy:

  • badanie potrzeb - audyt procesów księgowych w firmie
  • dobór oprogramowania
  • wdrożenie
  • szkolenie
Program Kadrowo-Płacowy

W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach możliwe jest projektowanie ścieżki zawodowej każdego pracownika. Dobrze przygotowany system wspomaga dział HR już na etapie rekrutacji, a następnie śledzi postępy szkoleniowe oraz umożliwia dodawanie ocen okresowych, które następnie stają się podstawą awansów.

Z obsługą kadr i płac wiąże się również obowiązek przekazywania informacji i deklaracji do urzędów skarbowych oraz zakładu ubezpieczeń. Automatyczne ich generowanie, a nawet przygotowanie do wysyłki (tradycyjnej lub elektronicznej) znacznie upraszcza i skraca cały proces potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności na koniec miesiąca, kwartału, czy też roku.