enova365 w wersji 15.0 – co się zmieniło?

Kilka dni temu Soneta wprowadziła nową wersję programu enova365. Głównym motorem zmian są oczywiście nowe przepisy prawne, ale nie tylko.
Wielu przedsiębiorców pyta o programy posiadające wersję anglojęzyczną. Od wersji 15.0 wprowadzono więc pełne tłumaczenie programu na język angielski w licencji platynowej. Wersja anglojęzyczna obejmuje wszystkie moduły standardowe (zarówno w wersji okienkowej, jak i przeglądarkowej), a także pulpity.
Zmiany funkcjonalne dotyczą m.in. analiz BI, w których wprowadzono szereg nowych domen służących do prowadzenia analiz dla modułów Handel oraz Kadry i Płace. Rozszerzono także moduł e-Sklepy o integrację z platformą Shoper. Zmieniono również domyślny system wydruków na nowych bazach – od wersji 15.0 jest to XtraReports DevExpress.
Nowa wersja enova365 zawiera również nowe zestawienia księgowe, służące do przygotowania ustrukturyzowanych elementów e-Sprawozdań Finansowych. Zestawienia są oczywiście dostosowane do wielkości i typu jednostki. Kolejne mechanizmy pozwalających na realizację nowego obowiązku będą udostępnione w kolejnej dużej wersji systemu enova365 – w wersji 15.1.
Zgodnie ze zmianami w przepisach prawnych zaktualizowano również wskaźniki kadrowo-płacowe, uaktualniono wzór raportu ZUS RP-7 oraz dostosowano program enova365 do zmiany kwoty wolnej od potrąceń zrealizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego oraz zmian dotyczących pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych
Dodatkowo 6 listopada zostanie oficjalnie udostępniona nowa odsłona interfejsu przeglądarkowego.

To tylko wybrane nowości z wersji 15.0 – jest to duża aktualizacja, obejmująca wiele zmian i udoskonaleń funkcjonalnych. Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z POLKAS.