Co zyskamy dzięki aktywnej gwarancji na system ERP? – cz. 4

Niektóre funkcjonalności systemów ERP są dostępne jedynie dla programów objętych gwarancją. Mówimy tu np. o pobieraniu danych kontrahentów z GUS na podstawie numeru NIP, sprawdzanie statusów kontrahentów w VIES, czy o możliwości zaczytania przez system danych z serwerów zewnętrznych (m.in. wskaźników, kursów walut lub list urzędów skarbowych lub banków). Dlatego warto pamiętać o posiadaniu aktualnej gwarancji.

Zobacz również: