Efektem sprawnej komunikacji pomiędzy kontrahentami jest zawsze podniesienie wydajności oraz zadowolenia klienta z obsługi. O ile prawidłowo przeprowadzone wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie firmą podnosi jej efektywność, to często jest ona zależna w dużej mierze od swoich dostawców lub podwykonawców. Aby mieć możliwość koordynowania ich prac, należy dbać o sprawną komunikację, w efekcie czego również klient na każdym etapie zamówienia może otrzymać o nim rzetelną informację.


Platforma B2B może służyć m.in. do:

 • wymiany danych i dokumentów między działami, filiami lub spółkami w obrębie przedsiębiorstwa
 • wymiany danych między odrębnymi kontrahentami
 • stworzenia punktów wymiany dokumentów z kontrahentami dla użytkowników poszczególnych modułów systemu ERP,
 • automatycznego generowania zamówień, wg określonego potrzebami klucza,
 • wymiany danych o stanach magazynowych kontrahentów,
 • lokalizowania towaru w na każdym etapie łańcucha dostaw,
 • informowania o zobowiązaniach i zrealizowanych płatnościach,
 • dostarczania danych do systemu analiz,
 • utworzenia bezpiecznej międzyfirmowej przestrzeni do wymiany plików

Podstawowe korzyści płynące z prawidłowego wdrożenia systemu B2B, to lepsze gospodarowanie dostępnymi zasobami, szybszy przepływ danych, redukcja kosztów jak i aspekt ekologiczny wynikający z wyeliminowania zużycia papieru podczas większości realizowanych zadań. Wykorzystanie ogólnie przyjętych standardów wymiany informacji (EDI) umożliwia sprawną integrację z różnymi systemami działającymi w przedsiębiorstwach.


Oprogramowanie B2B - Business-to-business

Cele i korzyści

 • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu
 • łatwe przygotowywanie sprawozdań
 • szybkie księgowanie wystawionych dokumentów
 • intuicyjny w obsłudze
 • zgodny z wymogami prawa

Jak działamy

 • badanie potrzeb - audyt procesów księgowych w firmie
 • dobór oprogramowania
 • wdrożenie
 • szkolenie