Branża produkcyjna to bardzo ogólne pojęcie. Poszczególne fabryki różnią się nie tylko produktami, jakie je opuszczają, ale również detalami w strukturze procesu wytwórczego. W jej skład wchodzą zarówno rozproszone po całym świecie gigantyczne sieci fabryk motoryzacyjnych, zakłady przetwórstwa spożywczego, jak i mniejsze rzemieślnicze manufaktury.

Pomimo tych różnic, każda z firm wytwórczych ma podobne cele. Łączy je zainteresowanie usprawnianiem produkcji, podnoszeniem wydajności, czy też odnajdowanie i eliminacja tzw. „wąskich gardeł”, które jak się okazuje powodują częste zatory w przepływie informacji. Moduł Producja, jako składnik systemu ERP umożliwia.

We współpracy z funkcjami logistycznymi, można optymalizować koszty nie tylko wytwórstwa, ale też transportu (np. poprzez planowanie optymalnych tras przejazdu) i magazynowania (współpraca z systemem inwentaryzacji).


Cele i korzyści

 • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu
 • łatwe przygotowywanie sprawozdań
 • szybkie księgowanie wystawionych dokumentów
 • intuicyjny w obsłudze
 • zgodny z wymogami prawa

Produkcja oprogramowanie

Jak działamy

 • badanie potrzeb - audyt procesów księgowych w firmie
 • dobór oprogramowania
 • wdrożenie
 • szkolenie

Najważniejsze korzyści płynące z implementacji odpowiedniego systemu wspierającego produkcję to:

 • efektywne zarządzanie projektami
 • szybka kalkulacja wytworzenia produktu w wersji podstawowej oraz zmodyfikowanej
 • lokalizacja w razie potrzeby konkretnej partii komponentów i ich pochodzenia
 • wydajna integracja z modułem magazynowo-handlowym
 • szczegółowe dane dla analiz Business Intelligence