Jak przebiega wdrożenie systemu ERP

W obecnych czasach, znaczenie oprogramowania ERP (ang. Enterprise Resource Planning) dynamicznie rośnie. Wzrasta również świadomość w firmach roli, jaką pełnią systemy klasy ERP. Ciągle jednak proces wdrożenia tych systemów uznawany jest za skomplikowany.

Wdrożenie systemu ERP musi objąć kilka etapów w tym w szczególności:

  1. Etap 1 – wybór systemu . Na tym etapie warto zwrócić uwagę na możliwości jakie dają różne systemy ERP. Zwracając się do partnera takiego jakim jest firma Polkas mamy możliwość wyboru z takich systemów jak Comarch ERP XL, Comarch Optima, enova365. Otrzymujemy tym samym pewność, że system zostanie dobrany do naszych potrzeb.
  2. Etap 2 – analiza przedwdrożeniowa. Przeprowadzenie analizy pozwoli określić cele biznesowe, jakie zakłada firma. Jeśli cały etap przebiegnie sprawnie to w dużej mierze wdrożenie samego systemu jest już tylko formalnością.
  3. Etap 3 – wdrożenie systemu (instalacja i konfiguracja). Jeśli na wcześniejszym etapie zebraliśmy odpowiednio dużo informacji o sposobie realizacji projektu to na tym etapie wcielamy je w życie. Częścią składową wdrożenia systemu może być również import danych z wcześniej używanych rozwiązań oraz integracja z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie np. sklepami internetowymi.
  4. Etap 4 – uruchomienie systemu. Na tym etapie szkolimy użytkowników systemu z zadań jakie mają wykonywać w systemie. Podczas startu systemu odbywa się też asysta wdrożeniowa.
  5. Etap 5 – powdrożeniowe wsparcie techniczne – po wdrożeniu systemu można skorzystać z wsparcia technicznego w ramach podpisanej umowy serwisowej.

Wybór i wdrożenie systemu to ważna i niosąca długotrwałe konsekwencje decyzja . Warto więc  wspierać się na doświadczonym i niosącym odpowiednią pomoc partnerze.  Odpowiednie wdrożenie systemu gwarantuję satysfakcję w korzystaniu z niego przez długi czas.