Jak usprawnić wystawianie dokumentów w Optimie przy pomocy samej klawiatury?

Jeżeli operatorzy systemu Comarch Optima preferują korzystanie z klawiatury istnieje możliwość dostosowania formularza dodawania pozycji dokumentów tak, aby praca z samą klawiaturą była wygodna.

Aby to zrobić należy włączyć parametr „Podniesienie formularza – szybka obsługa” dostępnego z konfiguracji firmy, na formularzu Parametry w menu Handel.

Jak usprawnić wystawianie dokumentów w Optimie przy pomocy samej klawiatury1

Przy takiej konfiguracji po wciśnięciu klawisza Insert pojawia się formularz pozycji dokumentu, który możemy szybko obsługiwać przełączając się pomiędzy kolejnymi polami klawiszem Tab.

Jak usprawnić wystawianie dokumentów w Optimie przy pomocy samej klawiatury2