enova365 – wersja 15.1 już dostępna!

Rokrocznie w grudniu Soneta publikuje nową wersję oprogramowania enova365 zawierającą poprawki dostosowujące system do przepisów prawnych wchodzących w życie z początkiem nowego roku.

Sytuacja w 2018 jest nieco inna, mnogość zmian w prawie gospodarczym, z których spora część była przygotowana „na ostatnią chwilę”, odroczona publikacja rozporządzeń przepisów wykonawczych oraz brak publikacji niektórych zapowiedzianych nowel wymusiły na producencie zmianę zwyczajowego postępowania.

Suma aktualizacji zostanie rozbita na trzy kolejne wersje rozwojowe.

Pierwsza z nich, (15.1) opublikowana 17.12.2018, zawiera nowe wzory deklaracji PIT w module Kadry i Płace – jest to krytyczna aktualizacja ze względu na przesunięcie o miesiąc wcześniej terminu przekazania PIT pracowników za 2018 rok (nowy termin to koniec stycznia 2019).

Dodatkowo producent zamieścił w niej nowe wskaźniki ZUS (niezbędne dla poprawnego wyliczenia wynagrodzeń, a także nowe wzory deklaracji CIT, nowe stawki dla ryczałtowców, nowe stawki opłat za środowisko oraz zaktualizowany mechanizm korekt z tytułu złych długów VAT.

Oprócz zmian w przepisach w opublikowanej wersji 15.1 wprowadzona została nowa wersja interfejsu przeglądarkowego (HTML). Po połączeniu się w przeglądarce z serwerem aplikacji enova365 domyślnie uruchamiana jest nowa wersja aplikacji HTML. Pod przyciskiem Zaloguj zostały umieszczone dwa dodatkowe przyciski:

  • Wersja mobilna – umożliwia włączenia aplikacji HTML w trybie mobilnym (można wykorzystać np. podczas korzystaniu z aplikacji enova365 HTML na tablecie).
  • Poprzednia wersja – umożliwia włączenie poprzedniej wersji interfejsu przeglądarkowego (HTML).

Wybór użytkownika jest zapamiętywany i wykorzystywany przy kolejnym uruchamianiu aplikacji.

Druga (15.2), której publikacja jest planowana na 10 stycznia 2019 umożliwi współpracę z nowym Płatnikiem, doda nowe deklaracje ZUS i elektroniczną wersję deklaracji PIT. Ponadto moduł księgowy czeka aktualizacja XML e-Deklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), które będą możliwe do zaimportowania w aktywnych formularzach Ministerstwa Finansów.

Trzecia wersja rozwojowa (15.3) zaplanowana na 15 lutego uruchomi obsługę elektronicznej deklaracji pracowniczej (tzw. e-teczek) zgodnie z zapisami ustawy. W module Księga Handlowa udostępniona zostanie funkcjonalność sporządzania sprawozdań finansowych (zgodnie z kryterium zakresu informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro oraz organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).

Osoby zainteresowane aktualizacją zapraszamy do kontaktu na erp@polkas.pl oraz telefonicznie pod numerem 12 634 05 44.