Baza wiedzy

placeholder

Jak w programie Comarch ERP Optima wskazać osoby odpowiedziane za prowadzenie rejestrów danych osobowych?

Z głównego menu programu na zakładce Ogólne należy wybrać w części Dane osobowe ikonkę Rejestry a następnie z rozwiniętej listy Administrator danych osobowych. Zostanie wyświetlony formularz, na którym można wskazać administratora, współadministratora, przedstawiciela oraz inspektora danych osobowych. Domyślnie podpowiada się …
Zobacz więcej

placeholder

Jak w programie Comarch ERP Optima dokonać anonimizacji danych osobowych przedstawiciela?

Przy anonimizacji danych osobowych przedstawiciela kontrahenta obwiązują analogiczne zasady jak przy anonimizacji kontrahenta. Operator, który może dokonać anonimizacji powinien z Menu/Ogólne wybrać Anonimizację danych osobowych/Anonimizacja przedstawiciela. W tym momencie następuje wyświetlenie formularza, na którym wybieramy kontrahenta oraz jego przedstawiciela. Program …
Zobacz więcej

placeholder

Jak w Comarch ERP XL zdefiniować technologie produktu, aby w przypadku braku danego półproduktu na magazynie automatycznie zaplanował jego produkcje?

Na technologii półproduktu PP1 który jest niezbędny do wykonania produktu P1 musimy na produkcie wychodzącym ustawić parametr Dalsze wykorzystanie na któryś poza „ten sam proces”. Dla przykładu wybierzemy „dowolne” ( czyli bez ograniczeń dot. zlecenia lub oddziału) Następnie na technologii …
Zobacz więcej