Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus

Zaawansowany moduł, który posiada rozszerzone funkcje z obszaru Comarch ERP Optima Płace i Kadry


Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus umożliwia dodatkowo:

 • przypisanie pracowników do poszczególnych komórek i struktur w firmie
 • możliwość przyporządkowania listy płac do konkretnego działu
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)
 • opcja realizacji wielu operacji w tym samym czasie i dla wielu pracowników
 • obsługa pracowników wieloetatowych
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników zagranicą
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych
 • składniki wynagrodzenia obliczane automatycznie
 • rejestr wejść/wyjść pracowników
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc
 • współpraca z czytnikami RCP wraz z opcją importu danych
 • możliwość indywidualnego definiowania dodatków
 • możliwość przypisywania pracownikom tzw. atrybutów
 • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty