Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

Narzędzie dedykowane kadrze zarządzającej i właścicielom przedsiębiorstw. Prezentuje w formule raportów m.in. przychody i koszty firmy, podatki do zapłacenia, koszty wypłacanych wynagrodzeń, informacje kadrowe, rozliczenia z kontrahentami.


Użytkownik Pulpitu Menadżera ma dostęp m.in. do:

  • Analiz obrotów magazynowych
  • Raportów kadrowo/płacowych
  • Raportów dłużników i wierzycieli
  • Raportów dotyczących rejestrów VAT, zapisów księgowych, zapisów KPIR
  • Struktury wiekowej należności i zobowiązań
  • Danych słownikowych
  • Statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów
  • Funkcji definiowania dostępu do analiz i uprawnień dla każdego użytkownika modułu
  • Opcji eksportu wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego