Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Moduł przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które prowadzą pełną księgowość – tzw. księgowość kontową zgodnie z ustawą o rachunkowości.


Funkcjonalności:

 • tworzenie okresów obrachunkowych
 • tworzenie wielopoziomowego planu kont
 • funkcja grup kont
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych
 • tworzenie zestawień obrotów i sald
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji
 • predekretacja dokumentów
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8
 • przygotowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji rocznych
 • start bilansu otwarcie na podstawie sald kont z poprzedniego roku
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów Comarch ERP Optima
 • parowanie dekretów na kontach rozrachunkowych
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków
 • tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych