Comarch ERP Optima Środki Trwałe

Moduł, który w sposób kompleksowy zarządza środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem dodatkowym.


Funkcjonalności:

  • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • tworzenie planu amortyzacji dla wybranego okresu obrachunkowego
  • dostępność następujących metod amortyzacji: liniowa, degresywna, jednorazowa
  • tworzenie ewidencji wyposażenia
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych
  • amortyzacja prezentowana w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych
  • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych
  • możliwość zawieszenia amortyzacji środka trwałego
  • środki trwałe w budowie – ewidencja
  • dopasowanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania