Comarch ERP Optima Kasa Bank

Moduł powiązany z innymi modułami handlowymi Comarch ERP Optima. Kontroluje przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie i dostarcza informacji o jego bieżącej kondycji finansowej. Określa rzeczywiste źródła przychodów oraz kosztów, a także podaje bieżący stan należności i zobowiązań.


Funkcjonalności:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych
 • prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych
 • definiowanie dowolnych form płatności
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach
 • obliczanie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów
 • tworzenie kompensat
 • seryjne rozliczanie dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności
 • tworzenie dokumentów takich jak: nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty czy potwierdzenie salda
 • elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy
 • zestawienia wpływów i wydatków za wybrane dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz