Comarch ERP Optima Analizy BI dla biura rachunkowego

Moduł pozwala tworzyć raporty i analizy przy użyciu danych zgromadzonych w programie Comarch ERP Optima. Dostępny jest w wersji podstawowej – dla firm oraz rozszerzonej – dla biur rachunkowych. Ta druga umożliwia m.in. tworzenie raportów z wykorzystaniem wielu baz jednocześnie.


Narzędzie pozwala korzystać z ponad 100 raportów dotyczących szeregu obszarów działalności firmy:

 • Raporty Sprzedaży
 • Raporty Sprzedaży Rok do Roku
 • Raporty Zakupów
 • Raporty dotyczące płatności
 • Raporty Księgowości (ER) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej.
 • Raporty Księgowości (KP) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej
 • Raporty Księgowości (KK) – raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej.
 • Raporty Rejestrów VAT
 • Raporty dotyczące Kadr i Płac
 • Raporty Płatności na Dzień
 • Raporty dotyczące Magazynu
 • Raporty dotyczące Środków Trwałych
 • Raporty dotyczące CRM
 • Raporty Handlowe
 • Raporty Rozrachunków Księgowych