Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

System Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość to rozwiązanie dedykowane firmom, które rozliczają się tzw. uproszczoną księgowością. Pakiet pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń, ale także posiada moduły do zarządzania sprzedażą, kadr i płac oraz umożliwia tworzenie zestawień i wydruk dokumentów podatkowych.


Posiadane funkcjonalności:

 • karta podatkowa
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • analiza struktury przychodów i kosztów
 • ewidencja środków trwałych
 • naliczanie i rozliczanie pensji pracowników
 • ewidencja pracowników
 • naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
 • współpraca z programem Płatnik
 • import danych kontrahenta z bazy

Korzyści:

 • spójność dokumentów z aktualnymi przepisami prawa, dzięki ciągłym aktualizacjom systemu
 • eliminacja błędów
 • tworzenie raportów i zestawień dotyczących działalności przedsiębiorstwa
 • usprawnienie ewidencji wynagrodzeń

Wymagania techniczne:

 • Windows Vista lub nowszy
 • Procesor 1GHz kompatybilny z x86 lub x64
 • 2 GB RAM i 3 GB miejsca na dysku
 • Połączenie internetowe
 • Monitor o rozdzielczości min. 1024×768

Kupując Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość w formie subskrypcji w cenie zakupu otrzymasz dodatkowo:

 • pakiet e-Box, który składa się z aplikacji e-Dokumenty i e-Deklaracje, zapewniając obsługę e-deklaracji, e-faktur oraz e-przelewów
 • raporty graficzne, które pozwalają tworzyć dowolne, czytelne wykresy i prezentować w prosty sposób potrzebne dane