Dodatek automatyzujący generowanie maili windykacyjnych. Doskonale uzupełnia system zarzadzania należnościami.

  • Możliwość generowania maili windykacyjnych
  • Łatwa konfiguracja
  • Możliwość stworzenia indywidualnego szablonu wiadomości
  • Określenie liczby dni, po których mail zostanie ponownie wysłany
  • Możliwość korzystania z wielu skrzynek pocztowych
  • Możliwość harmonogramowania wysyłki
  • Możliwość wysyłki ostatecznych wezwań do zapłaty
  • Wyświetlanie informacji o dacie ostatniej wysyłki w tabeli kontrahentów
  • Możliwość wyboru określonych grup adresatów
  • Możliwość wysłania wielu wiadomości jednym kliknięciem