Skrót ERP, określający systemy do zarządzania przedsiębiorstwem (ang. enterprise resource planning) pierwotnie oznaczał zarządzanie, polegające na planowaniu i jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu firmowych zasobów. Gdy zaczęły powstawać kolejne programy wspierające biznes w różnych obszarach (CRM, faktury, handel, księgowość, kadry i płace, itp.), oczywistym stało się dla ich twórców, że uzyskanie dzięki nim większej wydajności, skłoni firmy do poszukiwania bardziej kompleksowych rozwiązań.

System ERP to skalowalne oprogramowanie o budowie modułowej lub zintegrowanej, które pozwala agregować informacje wspomagające zarządzanie poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, jak i całą jego strukturą oraz usprawnić współpracę z klientami oraz dostawcami.

Skalowalność oprogramowania ERP oznacza możliwość rozbudowy systemu i dopasowania go do potrzeb i struktury firmy. Ważne przy tym jest, aby to było możliwe nie tylko na etapie wdrożenia, ale także by system ERP mógł się rozwijać równolegle z przedsiębiorstwem. W szczególności, takiemu rozwojowi sprzyja modułowa budowa, która w odróżnieniu od zintegrowanej, pozwala ograniczyć wydatki w fazie wdrożenia, poprzez dobór tylko tych komponentów, które rzeczywiście będą wykorzystywane. Pomimo, że wdrożenia systemów ERP o budowie modułowej mogą w niektórych przypadkach oznaczać pracę na kilku bazach, odpowiednio przeprowadzona implementacja integracyjna może sprawić, że wszystkie dane będą agregowane, np. w formie zdefiniowanych wcześniej parametrów lub na podstawie zaistniałych w danym momencie potrzeb.

W zależności od producenta oprogramowania ERP, obszary działalności przedsiębiorstwa mogą być realizowane w obrębie jednego modułu, który jest następnie rozbudowywany o kolejne funkcje lub dywersyfikowane między wieloma modułami, które należy odpowiednio dobrać i zintegrować.


System ERP

Najczęściej spotykana, ogólna struktura podziału ERP wygląda następująco:

Poza powyższymi pojęciami, reprezentującymi stricte obszary działalności przedsiębiorstwa, należy również rozważyć wykorzystanie tzw. Cloud Computingu, czyli chmury obliczeniowej, która nie będąc de facto modułem, wpływa na komfort obsługi systemu ERP. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność pieniędzy, związana z brakiem konieczności rozbudowy własnego zaplecza technicznego i skomplikowanej infrastruktury IT.

Biura rachunkowe - współpraca. Pomimo, że dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych przeznaczone są specjalne wersje oprogramowania ERP, należy pamiętać o tym, że firmy podejmujące taką współpracę nie mają przymusu zmieniać swojego dotychczasowego systemu, o ile są z niego zadowolone. Warunkiem prawidłowej wymiany danych w takim przypadku jest przeprowadzenie integracji, która obejmie wszystkie warunki współpracy.

Wszystkie opisane wyżej aspekty sumarycznie składają się na strukturę systemu ERP, który przy odpowiednim wdrożeniu poprawia przepływ dokumentów oraz daje poszczególnym komórkom potrzebne informacje, które są relewantnym wyznacznikiem do analizy działalności, sporządzania wiarygodnych raportów oraz budowania planów rozwoju przedsiębiorstwa.


Cele i korzyści:

  • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu
  • łatwe przygotowywanie sprawozdań
  • szybkie księgowanie wystawionych dokumentów
  • intuicyjny w obsłudze
  • zgodny z wymogami prawa

Jak działamy:

  • badanie potrzeb - audyt procesów księgowych w firmie
  • dobór oprogramowania
  • wdrożenie
  • szkolenie