W jaki sposób dodać użytkownika w systemie Sage Symfonia Handel?

 

Należy kliknąć przycisk „Ustawienia” a następnie z listy po lewej stronie wybrać „Użytkownicy” Na wyświetlonej liście użytkowników należy wybrać „Nowy”.

 

W oknie dodawania użytkownika należy wprowadzić jego Kod, imie i nazwisko, bieżący magazyn, rejestr oraz formę płatności. Poniżej istnieje możliwość wybrania magazynów oraz rejestrów, do których użytkownik ten ma mieć dostęp.