enova365 Kadry Płace

Moduł przeznaczony do zarządzania zasobami ludzkimi w firmach każdej wielkości. Wspomaga takie procesy jak: ewidencja danych pracowniczych, naliczanie wynagrodzeń, podatków, zasiłków, czy składek ZUS. Kadry Płace to moduł spełniający wymogi polskiego ustawodawstwa, kompatybilny z programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.


Posiadane funkcjonalności:

 • Kadry.
  Ewidencjonuje dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, wynagrodzenia, składki ZUS oraz dane podatkowe.
 • Płace.
  Umożliwia prowadzenie rozliczeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Pozwala na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek akonto przyszłych wynagrodzeń.
 • Kalendarze.
  Definiuje i rejestruje indywidualny czas pracy, obecności i nieobecności oraz współpracuje z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).
 • Deklaracje.
  Służy do przygotowywania i eksportowania deklaracji: podatkowych (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeń ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA, RZA). Ponadto daje możliwość obliczenia dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowania deklaracji Wn-d. Posiada funkcje sporządzania deklaracji dla GUS: Z-03, Z-06 i DG-1.
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
  Wspiera szeroko pojęty proces zarządzania personelem, począwszy od ocen pracowniczych, poprzez ewidencję szkoleń i kursów, a na procesach rekrutacji i selekcji pracowników skończywszy.

Korzyści:

 • wsparcie procesów realizowanych przez dział HR
 • łatwy dostęp do kompletnych danych i pracownikach
 • zgodność z polskim ustawodawstwem
 • automatyzacja procesów
 • mniejsze ryzyko pomyłek
 • wydajność systemu

Rekomendowany dla:

 • Pracownicy działu HR oraz Płac
 • Biura rachunkowe
 • Firmy świadczące usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr
 • Zarząd

Szczególnie polecany dla branż:

 • Handel / e-commerce
 • Usługi i B2B
 • Produkcja
 • Finanse / HR
 • Administracja publiczna
 • Bankowość / ubezpieczenia
 • Outsourcing pracowników
 • Edukacja / szkolenia
 • Logistyka i spedycja
 • Budownictwo / nieruchomości
 • Utilities / użyteczność publiczna
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Sztuka, rozrywka i media
 • Biura rachunkowe

Stanowiska:

 • Dyrektor HR
 • Kierownik działu personalnego
 • Pracownik działu HR

Biznes:

 • Zarządzanie personelem
 • Ewidencja członków