enova365 Handel

Moduł służący do generowania dokumentów sprzedaży i zakupu, a także ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Zawiera moduły: Faktury oraz Magazyn, przez co nie może występować w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.

Posiadane funkcjonalności:

 • Kartoteki kontrahentów.
  Kompleksowy zestaw informacji na temat kontrahentów firmy, banków oraz urzędów. Zawiera dane teleadresowe, listę rachunków bankowych oraz obowiązujące ustalenia handlowe, takie jak: termin płatności, forma płatności, przysługujące rabaty, czy posiadany limit kredytowy. Kartoteka umożliwia również sprawdzenie osób kontaktowych po stronie kontrahenta oraz pozwala prześledzić wspólne transakcje.
 • Karty towarów i usług.
  Zawiera podstawowe informacje na temat danego produktu lub usługi, listę kodów kreskowych, alternatywnych jednostek miar oraz wykaz zamienników. Ewidencjonuje transakcje oraz strony www z opisem.
 • Cenniki.
  Określa ceny danego produktu dla poszczególnych kontrahentów, bądź ich grup. Pozwala zdefiniować ceny sprzedaży oraz ustalić metodą ich wyliczania.
 • Umowy i faktury cykliczne.
  Ewidencjonuje umowy dotyczące dostaw stałych oraz usług z okresowym fakturowaniem.
 • Raporty.
  Generuje raporty zdefiniowane – np. sprzedaż danego towaru lub usługi, sprzedaż wg kontrahentów – oraz daje możliwość tworzenia indywidualnych zestawień. Wszystkie dane eksportuje do plików Excel’a.
 • Definiowalne uprawnienia.
  Każdy użytkownik może mieć indywidualnie zdefiniowane uprawnienia do wybranych obiektów i czynności, w tym do wystawiania określonych typów dokumentów. Można również przypisać opiekunów do konkretnych kontrahentów. Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu użytkowników jednocześnie.
 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.
  enova365 współpracuje z drukarkami fiskalnymi firm: POSNET, Elzab, Innova i Novitus oraz kolektorami danych firmy SKK. W ramach usługi wdrożenia możliwe jest oprogramowanie także innych urządzeń.
 • Magazyny.
  Pozwala na obsługę jednego lub wielu magazynów, filtrowanie list towarów oraz wycenę i zarządzanie zapasami.
 • Deklaracja Intrastat.
  Generuje deklarację Intrastat w oparciu o wystawione w systemie dokumenty oraz zapisuje ją do pliku zgodnego z wytycznymi systemu zgłoszeń elektronicznych.
 • Kaucje.
  Służy do wystawiania dokumentów kaucji oraz pozwala przypisać do wybranego towaru schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od jego ilości.
 • Dokumenty.
  Umożliwia wystawianie w różnych walutach dokumentów:
  • sprzedaży – faktur, proform, faktur zaliczkowych i korygujących, paragonów i faktur do paragonów.
  • magazynowych – dokumenty rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowe (MM); definiując magazyn można wybrać metodę obrotu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności).
  • handlowe – dokumenty zakupu, oferty, zamówienia oraz inne.

  Pozwala kontrolować rozliczenia z kontrahentem poprzez funkcję ostrzeżenia o przekroczeniu limitu kredytowego. Posiada również opcję zablokowania zatwierdzenia dokumentu.

 • Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi.
  Pozwala na przygotowanie i zdefiniowanie dokumentów handlowych oraz magazynowych dedykowanych danej firmie. W standardzie możliwe jest generowanie zamówień na podstawie ofert, faktur z zamówień oraz dokumentów magazynowych na bazie danych z dokumentów handlowych.

Korzyści:

 • kompendium informacji o kontrahencie w jednym miejscu
 • szybsze wprowadzanie danych
 • automatyczne wystawianie dokumentów
 • mniejsze ryzyko pomyłek
 • kontrola należności i zobowiązań
 • ewidencja ofert i zamówień
 • dostosowanie obrotu magazynowego do potrzeb firmy

Rekomendowany dla:

 • Firm handlowych
 • Firm handlowo-usługowych
 • Firm produkcyjnych
 • Firm budowlanych
 • Firm oferujących stałe lub cykliczne usługi
 • Administracji publicznej

Szczególnie polecany dla branż:

 • Handel / e-commerce
 • Produkcja
 • Finanse / HR
 • Administracja publiczna
 • Bankowość / ubezpieczenia
 • Outsourcing pracowników
 • Edukacja / szkolenia
 • Logistyka i spedycja
 • Budownictwo / nieruchomości
 • Utilities / użyteczność publiczna
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Sztuka, rozrywka i media

Stanowiska:

 • Fakturzysta
 • Magazynier
 • Pracownik sprzedaży
 • Pracownik marketingu
 • Szkoleniowiec

Biznes:

 • Sprzedaż i zaopatrzenie
 • Obsługa szkoleń
 • Działalność serwisowa
 • Działalność wypożyczalni
 • Zarządzanie produkcją