enova365 Pracownicy Uczelni

Moduł dedykowany wyższym uczelniom i służący do prowadzenia rozliczeń kadrowo – płacowych pracowników i wykładowców akademickich.


Posiadane funkcjonalności:

 • Dodatkowe tabele:
  • nauczyciele akademiccy
  • pozostali pracownicy (pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi)
 • Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:
  • Uczelnia
  • Inne dane
  • Kariera naukowa
  • Oceny
  • Specjalizacje lekarskie
  • Ukończone uczelnie
  • Etat
  • Kadry pozostałe –odznaczenia
 • Moduł umożliwia ponadto definiowanie:
  • definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami
  • definicji ocen
  • dyscyplin
  • dziedzin
  • grup pracowniczych
  • kierunków
  • specjalizacji
  • specjalności
  • stopni naukowych
  • tytułów naukowych
  • tytułów zawodowych

Korzyści:

 • kompleksowa ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni
 • tworzenie dedykowanych grup pracowników – np. wykładowcy akademiccy
 • ewidencjonowanie rotacji stanowiskowych – np. awanse

Rekomendowany dla:

 • Uczelni wyższych – jednostek organizacyjnych, państwowych, samorządowych lub prywatnych, które działają na podstawie przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Szczególnie polecany dla branż:

 • Administracja publiczna
 • Edukacja / szkolenia
 • Finanse / HR

Stanowiska:

 • Dyrektor personalny
 • Pracownik działu HR

Biznes:

 • Zarządzanie personelem