enova365 Członkowie

Moduł służący rejestracji i ewidencji członków oraz naliczaniu i kontroli składek.


Posiadane funkcjonalności:

 • Rejestracja i ewidencja członków.
  Rejestracja członków zwyczajnych, wspierających, kandydatów na członków, nadawanie im statusów, przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
 • Ewidencja składek.
  Naliczanie składek, rejestracja i kontrola wpłat, indywidualne ustalenia z wybranymi członkami, ustalanie sald, umarzanie składek.

Korzyści:

 • rejestr członków
 • ewidencja opłat członkowskich i składek
 • zarządzanie należnościami z tytułu składek członkowskich

Rekomendowany dla:

Firm, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, spółdzielni, bądź innych podmiotów, które ewidencjonują przynależność członków do swoich struktur.


Szczególnie polecany dla branż:

 • Organizacje pożytku publicznego
 • Sztuka, rozrywka i media

Stanowiska:

 • Księgowy
 • Pracownik działu HR

Biznes:

 • Ewidencja członków
 • Zarządzanie personelem
 • Finanse i księgowość