enova365 Praca na Wielu Bazach

Moduł służy do obsługi wielu baz danych i zarządzania nimi w systemie enova365 w ramach jednej licencji, z poziomu „bazy głównej (master)”.


Posiadane funkcjonalności:

 • Działania konfiguracyjne – np. archiwizacja wielu baz danych, konwersja wielu baz danych zarządzanie uprawnieniami w ramach posiadanych baz danych, aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie.
 • Działania operacyjne – np. analizy baz danych, raporty zestawiające dane z różnych baz danych.
 • Podpisywanie i wysyłanie e-Deklaracji.
 • Bazy danych – dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych.
 • Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy.

Korzyści:

 • szybsze i prostsze operacje na wielu bazach danych
 • usprawnienie działań konfiguracyjnych i serwisowych
 • możliwość dodatkowej kontroli operatorów w systemie

Rekomendowany dla:

 • Biur rachunkowych
 • Grup kapitałowych
 • Firm outsourcingowych
 • Przedsiębiorców, którzy są właścicielami kilku firm
 • Menedżerów
 • Osób zarządzających działaniem systemu – informatycy, administratorzy

Szczególnie polecany dla branż:

 • Finanse / HR
 • Outsourcing pracowników
 • Biura rachunkowe

Stanowiska:

 • Księgowy
 • Pracownik działu HR
 • Dyrektor finansowy
 • Dyrektor personalny

Biznes:

 • Zarządzanie personelem
 • Finanse i księgowość
 • Analizy i raportowanie