enova365 Pulpit Pracownika

Moduł dający dostęp pracownikowi do jego danych kadrowo – płacowych oraz umożliwiający obieg elektronicznych wniosków pracowniczych.


Posiadane funkcjonalności:

 • Rejestr dostępnego urlopu.
 • Możliwość złożenia wniosków urlopowych i przekazanie ich do przełożonego.
 • Rejestr czasu pracy i nadgodzin.
 • Informacje o ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.
 • Rejestr wynagrodzeń.
 • Opcja wydruku raportów kasowych, pasków wypłaty i karty wynagrodzeń.

Korzyści:

 • szybszy obieg informacji wewnątrz firmy
 • sprawna organizacja pracy
 • ułatwienie czynności administracyjnych
 • wzrost efektywności operacyjnej
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekomendowany dla:

 • Firm handlowych
 • Firm handlowo-usługowych
 • Firm produkcyjnych
 • Biur rachunkowych
 • Jednostek i zakładów budżetowych
 • Fundacji i stowarzyszeń

Szczególnie polecany dla branż:

 • Handel / e-commerce
 • Usługi i B2B
 • Produkcja
 • Finanse / HR
 • Administracja publiczna
 • Bankowość / ubezpieczenia
 • Outsourcing pracowników
 • Edukacja / szkolenia
 • Logistyka i spedycja
 • Budownictwo / nieruchomości
 • Utilities / użyteczność publiczna
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Sztuka, rozrywka i media

Stanowiska:

 • Członek zarządu
 • Dyrektor finansowy
 • Księgowy
 • Dyrektor personalny
 • Pracownik działu HR
 • Dyrektor marketingu
 • Pracownik marketingu
 • Pracownik działu telemarketingu
 • Dyrektor sprzedaży
 • Pracownik sprzedaży
 • Kierownik projektu
 • Magazynier
 • Fakturzysta
 • Administrator sieci
 • Szkoleniowiec
 • Dyrektor produkcji
 • Pracownik produkcji

Biznes:

 • Zarządzanie personelem