enova365 BI Firma

Moduł enova356 BI jest dostępny w modelach na obszar lub na firmę.

Model zorientowany na firmę pozwala korzystać ze zdefiniowanych wskaźników oraz tworzyć własne – dla wszystkich dostępnych obszarów. Pozwala także na tworzenie raportów w ich obrębie. Dodatkowo daje też możliwość, aby dane analityczne z zewnętrznych źródeł zostały zaimportowane do mechanizmu analitycznego enova365.

To, co wyróżnia BI zorientowane na Firmę to:

  • Kompletność – Kadry – Płace, Finanse, Handel, CRM
  • Otwartość – możliwość importu danych z zewnętrznych źródeł
  • Elastyczność – możliwość definiowania własnych wskaźników, domen i raportów
  • Powszechność – dostęp dla każdego użytkownika systemu enova365, o określonych prawach dostępu

Niezależnie od wybranego modelu licencjonowania modułu enova365 BI, wymagane jest zakupienie modułu wiodącego, aby móc analizować dane w ramach wybranego obszaru.