enova365 Pulpit Kontrahenta

Moduł skierowany do kontrahentów użytkownika systemu enova365 – zarówno odbiorców, jak i dostawców. To rozwiązanie B2B w postaci platformy internetowej.

Posiadane funkcjonalności:

 • Wystawianie zapytań ofertowych, zamówień i ofert przez kontrahenta.
 • Dostęp kontrahenta do informacji o jego należnościach i zobowiązaniach.
 • Dostęp kontrahenta do listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe.
 • Oglądanie zdjęć towarów.
 • Przeglądanie i pobieranie faktur sprzedaży.
 • Dostęp do indywidualnych ustaleń handlowych przysługujących kontrahentowi.
 • Informacja o zadaniach CRM kontrahenta.
 • Możliwość połączenia z modułem Workflow.

Korzyści:

 • Możliwość samodzielnego wystawiania dokumentów przez kontrahenta.
 • Automatyzacja obiegu dokumentów w ramach jednej bazy danych.
 • Dodatkowy kanał komunikacji z kontrahentem.
 • Lepsza jakości współpracy z kontrahentem.

Rekomendowany dla:

 • Kontrahentów będących odbiorcami
 • Kontrahentów będących dostawcami

Szczególnie polecany dla branż:

 • Usługi i B2B

Stanowiska:

 • Pracownik sprzedaży

Biznes:

 • Sprzedaż i zaopatrzenie