enova365 BI Obszar Finansowy

Moduł enova356 BI jest dostępny w modelach na obszar lub na firmę.

Model zorientowany na obszar pozwala na podgląd i korzystanie z wcześniej zdefiniowanych wskaźników, przez użytkowników enova365, którzy otrzymali stosowne uprawnienia. enova365 BI Obszar pozwala na zestawienie danych z wielu rozmaitych modułów systemu, powiązanych merytorycznie w zakresie danej dziedziny.

W ramach BI Obszar Finansowy, poza modułami Księga Handlowa i Księga Podatkowa, można przypisać mu m.in. moduły:

  • Księga Inwentarzowa
  • Analizy MS Excel

Niezależnie od wybranego modelu licencjonowania modułu enova365 BI, wymagane jest zakupienie modułu wiodącego, aby móc analizować dane w ramach wybranego obszaru.