enova365 BI Obszar

Moduł enova356 BI jest dostępny w modelach na obszar lub na firmę.

Model zorientowany na obszar pozwala na podgląd i korzystanie z wcześniej zdefiniowanych wskaźników, przez użytkowników enova365, którzy otrzymali stosowne uprawnienia. enova365 BI Obszar pozwala na zestawienie danych z wielu rozmaitych modułów systemu, powiązanych merytorycznie w zakresie danej dziedziny.

Dostępne są 4 obszary modułu BI:

  • Obszar BI Kadrowo – Płacowy
  • Obszar BI Finansowy
  • Obszar BI Handlowy
  • Obszar BI CRM

Niezależnie od wybranego modelu licencjonowania modułu enova365 BI, wymagane jest zakupienie modułu wiodącego, aby móc analizować dane w ramach wybranego obszaru.