enova365 Jednostki Budżetowe

Moduł służy do rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz przygotowywania planów wydatków i dochodów oraz kontroli ich realizacji. Umożliwia również tworzenie sprawozdań: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.


Posiadane funkcjonalności:

 • Tworzy plan wydatków w oparciu o klasyfikacje budżetowe: rodzajową, zadaniową i mieszaną.
 • Tworzy okresowe korekty planów.
 • Monitoring wykonania planów – procentowy i kwotowy.
 • Rejestracja dokumentów w oparciu o klasyfikację budżetową.
 • Rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych.
 • Przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych.
 • Tworzenie i eksport przelewów.
 • Automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel).

Korzyści:

 • zestawienie dochodów i wydatków w oparciu o klasyfikację budżetową
 • monitoring i kontrola realizacji planów
 • księgowanie dokumentów wg klasyfikacji budżetowych
 • kontrola przepływów finansowych wg klasyfikacji budżetowych
 • automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych

Rekomendowany dla:

 • Jednostek budżetowych
 • Stowarzyszeń
 • Podmiotów finansowanych z budżetu państwa

Szczególnie polecany dla branż:

 • Administracja publiczna
 • Utilities / użyteczność publiczna
 • Organizacje pożytku publicznego

Stanowiska:

 • Dyrektor finansowy
 • Księgowy
 • Członek zarządu

Biznes:

 • Finanse i księgowość
 • Analizy i raportowanie