Zarządzanie wskaźnikami lub raportami Business Intelligence (BI)

W programie enova365 producent dostarcza kilkadziesiąt predefiniowanych wskaźników i raportów. W celu wyciągnięcia wskaźnika lub raportu na listę lub formularz należy z menu Czynności wybrać opcję Zarządzaj panelem BI.

Otwiera się formularz gdzie za pomocą przycisku Dodaj wybieramy który wskaźnik lub raport ma pojawić się na liście lub formularzu.