Comarch ERP XL Procesy i obieg dokumentów

Moduł pozwalający przenieść zdefiniowane procesy biznesowe do aplikacji, dzięki czemu możliwe jest uporządkowanie i automatyzacja szeregu czynności, które mogą być realizowane bez udziału pracowników, np.: automatyzacja obiegu dokumentów, czy tzw. “czynności rutynowe”.


Funkcjonalności:

  • Automatyzacja obiegu dokumentów – korespondencja firmowa, ewidencja dokumentów i ich elektroniczna archiwizacja, ochrona danych, wizualizacja ścieżek obiegu dokumentu.
  • Modelowanie procesów biznesowych – tworzenie schematów i modeli, analiza, projektowanie, automatyzacja czynności rutynowych, skrzynki zadań personelu, kontrola i monitoring realizacji zadań, przypomnienia i powiadomienia.
  • Aplikacja mobilna – możliwość pracy zdalnej.